Trg Braslovče

Zgodovinsko naselje Braslovče, s svojo značilno trško zasnovo, je zagotovo ena osrednjih znamenitosti celotne savinjske pokrajine. V zgodovini se je najprej zapisalo kot sedež ene najstarejših pražupnij na Štajerskem, nastalih pred letom 1000, od druge polovice 14. stoletja kot trško naselje in kasneje kot kraj, kjer je bila začasno pokopana Veronika Deseniška, grofica Celjska.

Kraj je bil v pisnih virih prvič omenjen pod imenom Frazlow leta 1140 v listinah gornjegrajskega benediktanskega samostana, v času, ko so si to ozemlje pridobili Žovneški gospodje, a je naselje nedvomno starejše. Nastanek in ime naj bi bila povezana s prihodom panonskega kneza Braslava že v 9. stoletju. Konec 14. stoletja sta grofa Herman I. Celjski in Viljem Celjski Braslovčam podelila trške pravice. Trške privilegije je leta 1570 potrdil tudi nadvojvoda Karel, zadnjič pa še avstrijski cesar Ferdinand leta 1840. Pridobitev teh pravic je poleg ugodne trgovske lege takrat pripomogla k hitremu razvoju kraja. Po pridobljenem privilegiju so lahko v Braslovčah volili župana in trški svet, imeli so pravico do nižjega sodstva, do prodaje in dedovanja ter pravico do tržnih dni.

Tržani so plačevali denarne dajatve graščini Žovnek. Vsako sredo je v trgu potekal tedenski sejem, poleg njega pa štirje letni živilski in kramarski. Imeli so tudi lasten grb in pečat. Čeprav so bile najprej kmetijsko naselje, pa se je kasneje močno razvila tudi obrt. Osrednji, trški del naselja zaključujeta najznamenitejši stavbi v trgu, cerkev Marije Vnebovzete s protiturškim obzidjem, čudovitim cerkvenim dvoriščem in zimsko kapelo ter srednjeveški dvorec Legant. Sprehod skozi trg pa nas popelje tudi do obnovljenega vaškega perišča ali do prireditvenega prostora, Skup´n plac z enim najstarejših in največjih kozolcev v Sloveniji in čudovitim razgledom na hmeljska polja in sosednjo Goro Oljko.

shape-ozadje
email-icon-visitbraslovce

Kontakt

Več informacij o programih:
ZIKŠT 3 jezera Braslovče (TIC Braslovče)
Telefonska številka: 070 788 253
Elektronska pošta: info@3jezera.si

fotogalerija-icon

Fotogalerija

Posts not found

Posts not found