Zasaditev potomke najstarejše trte

Občina Braslovče je 11. aprila pri dvorcu Legant v središču trga Braslovče zasadila cepič najstarejše vinske trte, ki raste na mariborskem Lentu.

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Tomaž Žohar, ki je povedal, da so Braslovče zibelka slovenstva, saj so tam dolga leta živeli Celjski grofje. Legenda pravi, da je bil Legant strelski dvor oziroma vojaška postojanka Žovneških gospodov.

Prvi cepič so v Občini Braslovče posadili že pred 4 leti ob pročelju Gradu Žovnek. Kot gospodar trte je župan izrazil ponos in željo, da bi se občani ob trti srečevali in družili, saj je le-ta simbol povezovanja in trdoživosti. Kot je povedal skrbnik trte Milan Šoštarič so Mariborčani prvi cepič s certifikatom podarili Ljubljanskemu Gradu leta 1990. Ta drugi, braslovški, je tako že 134-ti po vrsti v Sloveniji, po svetu pa jih raste še 94, med drugim tudi v Braziliji, Ukrajini, Avstraliji in Avstriji. Dodal je še, da je trta živo bitje, o katerem umetniki pišejo in pojejo, ki oživi spomladi in rodi jeseni. In prav s pesmijo so prireditev obogatili člani mladinskega pevskega zbora OŠ Braslovče.

Trto sta posadila skrbnik in gospodar, blagoslovil pa jo je monsinjor Milan Gosak. Sajenja so se udeležili tudi člani občinske uprave in vitezi celjskega vinskega reda, ki spadajo v evropski red vitezov vina. So najstarejši delujoči red na svetu, saj izhajajo iz vojaškega reda Sv. Jurija, ki je deloval že 1333 leta. Celjski red pa je star toliko, kot je stara naša država. Člane povezuje ljubezen do trte in vina in se bodo v kratkem preimenovali v celjsko viteško legaturo.

T. T. 

Posts not found

Posts not found