Občina Braslovče (nosilec projekta) je v partnerstvu z ZIKŠT 3 jezera in Društvom upokojencev Braslovče na 2. javnem pozivu LAS Spodnje Savinjske doline (SSD) kandidirala s projektom Vsi na kolo in se uvrstila med izbrane projekte, ki se bodo v prihodnjih dveh letih sofinancirali iz sredstev LAS v okviru tematskega področja – varsvo okolja. Ocenjena vrednost projekta znaša 51.691,69,86 evrov, od tega v partnerstvu računamo na 34.786,22 evrov nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru projekta bo vzpostavljen sistem izposoje javnih koles v Braslovčah in izvedene bodo promocijske aktivnosti ter dogodki za spodbujanje kolesarstva, kot oblike mobilnosti, ter kolesarskega turizma z oblikovanjem kolesarskega turističnega produkta.

Cilj projekta je izboljšanje stanja narave in okolja z zmanjšanjem motornega prometa preko spodbujanja kolesarjenja kot oblike trajnostne mobilnosti in ozaveščanje javnosti o pomenu zmanjševanja onesnaženosti zraka za blaženje podnebnih sprememb.

Predvidene aktivnosti v projektu:
A 1: vodenje in koordinacija projekta
A 2: nakup opreme
A 3: izvedba dogodkov
A 4: priprava vsebin

Partnerji bodo skozi ves čas trajanja projekta aktivno izvajali promocijo s tekočim obveščanjem javnosti.

ZIKŠT 3 jezera prevzema izvedbo aktivnosti A4 in A3, v okviru katerih bo izvedeno:

  • otvoritveno kolesarjenje,
  • delavnica vzdrževanja kolesa,
  • priprava vsebin za kolesarsko info tablo ter kolesarsko trganko,
  • vzpostavitev novega kolesarskega produkta ter
  • promocija projekta.

Povezave:
Evropski sklad za regionalni razvoj: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_sl
Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si
LAS Spodnje Savinjske doline https://las-ssd.si/