V Letušu praznovali dan zmage

Občina Braslovče, Združenje borcev za vrednote NOB in Krajevna organizacija Braslovče, so v Letušu, na dan zmage nad fašizmom in nacizmom in ob dnevu Evrope, 9. maja, pripravili 13. srečanje borcev in udeležencev NOB.

V Letušu se je 9. maja 1945 namreč zgodil prvi korak kapitulacije skupine armad E. Korak, ki je pomenil konec druge svetovne vojne v takratni Jugoslaviji in vsej jugovzhodni Evropi. Tu je politični komisar 14. divizije, podpolkovnik Ivan Dolničar, vodil zahtevna pogajanja z nemškim generalpolkovnikom Aleksandrom Löhrom, ki je nato še isti dan v Topolšici podpisal zapisnik o prenehanju sovražnosti in vdaji enot skupine armad E jugoslovanski armadi, ki jo je na tem območju predstavljala 4. operativna cona. Zgodovinski viri pričajo, da je bil Ivan Dolničar – Janošik, pozneje general in dolgoletni predsednik slovenske zveze borcev, zelo spreten pri pogajanjih in izkušenemu generalu Löhru v pogovorih popolnoma enakovreden. General Löhr, ki je drugo svetovno vojno operativno začel z bombardiranjem Beograda, kar je vključevalo tudi napad na bolnišnico, pa je pozneje kot vojni zločinec tudi dobil pravično kazen.

Prireditev se je začela s koračnico Pihalnega orkestra Prebold in prihodom praporščakov na prireditveni prostor. Sledila državna himna in nagovor povezovalca slovesnosti, predsednika KO ZB za ohranjanje vrednot NOB Šmartno ob Paki Jožeta Aristovnika. Po uvodnem pozdravu udeležencev je poseben pozdrav namenil slavnostnemu govorniku Zvonetu Draganu, županu Občine Braslovče Tomažu Žoharju, predsedniku Združenja borcev za vrednote NOB Žalec Marijanu Turičniku, hčerki generala Dolničarja dr. Evi Dolničar Šivic in drugim gostom. Delegacija KO ZB Braslovče je nato položila venec k spomeniku žrtvam pri kulturnem domu.

Sledil je pozdrav župana Občine Braslovče Tomaža Žoharja, ki pa se je v krajšem nagovoru dotaknil tudi vojne v Ukrajini. Slavnostni govornik je bil Zvone Dragan, prejemnik zlate plakete ZZB NOB Slovenije, in dolgoletni jugoslovanski in slovenski veleposlanik v Pekingu, Pragi, Bratislavi in Varšavi. V govoru je med drugim dejal: »Vaša proslava je na dan, ki ga nekateri vztrajno potiskajo v pozabo. Tisti, ki spreminjajo nesporno zgodovinsko dejstvo in preizkušajo zamegliti osnovno razmejitveno črto totalnega spopada z izničujočo masonerijo nacifašizma. In sicer, kdo je bil na strani zmagovalcev in kdo na strani okupatorjevih kolaborantov in izdajalcev. Ogromno večina slovenskega naroda, na čelu z OF, je končalo partizanski boj ob koncu II. svetovne vojne na strani zavezniških zmagovalcev. Med glavnimi vrednotami NOB sta svoboda in neizprosen boj za preživetje naroda. OF in partizanski boj ne bi bila nikoli uspešna, če ne bi imela masovno, vseljudsko podporo. Zato se s ponosom in hvaležnostjo spominjamo herojstva številnih Slovencev in Slovenk, ki so brez osebnih in družinskih kalkulacij odločno uprli okupatorju, ki je nameraval uničiti slovenski narod …« Ob koncu govora se dotaknil tudi ustanavljanju nove vlade in državnega zbora, ki jih čakajo izjemno zahtevne naloge in grozovite vojne v Ukrajini.

Srečanje so s kulturnim programom popestrili Pihalni orkester Prebold pod vodstvom Marka Repnika, ter učenci OŠ Braslovče in POŠ Letuš.

Foto in besedilo: T. Tavčar

Posts not found

Posts not found