Poziv k oddaji predlogov za podelitev priznanj za športne dosežke v letu 2022

Občina Braslovče vabi k oddaji predlogov za podelitev priznanj za najboljše športne dosežke v občini Braslovče za leto 2022.

Priznanja se podeljujejo za naslednje kategorije:
– najboljša športnik leta,
– najboljši športnica leta,
– najboljša ekipa leta.

Za pridobitev naziva najboljše ga športnika, športnice in ekipe v občini Braslovče lahko kandidirajo registrirani športniki posamezniki oz. ekipe, ki so v letu 2022 dosegli rezultat kot člani športne organizacije s sedežem v občini Braslovče, ali kot športniki s stalnim bivališčem v občini Braslovče, ki so člani športnega organizacije s sedežem izven občine Braslovče.

Registriran športnik je športnik v skladu z 32. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 82/20).

Predloge lahko oddate na posebnem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Braslovče (https://www.braslovce.si/objava/770217).

Kontaktna oseba za morebitne informacije je Renata Marolt, 03 703 84 12, renata.marolt@braslovce.si.

Čas za oddajo vlog je do vključno 8. junija 2023. Vloge lahko pošljete po pošti na naslov Braslovče 22, 3314 Braslovče ali po e-pošti: renata.marolt@braslovce.si.

Posts not found

Posts not found