Doživljaj narave na Braslovškem jezeru

ZIKŠT 3 jezera, vodilni partner projekta,  je v partnerstvu z Občino Braslovče, s Turističnim društvom Braslovče in Podjetjem Titanic d.o.o. (PE Brunarica jezero)  na 2. javnem pozivu LAS Spodnje Savinjske doline (SSD) kandidiralo s projektom Doživljaj narave na Braslovškem jezeru in se uvrstilo med štirinajst projektov, ki se bodo v prihodnjih dveh letih sofinancirali iz sredstev LAS v okviru tematskega področja 2. – razvoj osnovnih storitev. Ocenjena vrednost projekta znaša 55.723,86 evrov, od tega v partnerstvu računamo na 39.972,91 evrov nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja.

Cilj projekta je izboljšanje stanja infrastrukture ob jezeru za izboljšanje pogojev za aktivno preživljanje prostega časa in pogojev za gospodarski razvoj območja.

Aktivnosti:

A1: investicija in investicijsko vzdrževalna dela; nosilec Občina Braslovče

A2: priprava in izvedba interaktivne in digitalizirane učne poti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A3: izvedba programov; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A4: sezonsko urejanje okolice; nosilec Turistično društvo Braslovče

A5: promocija projekta in obveščanje javnosti; nosilec ZIKŠT 3 jezera

A6: koordinacija in administrativno vodenje projekta; nosilec Občina Braslovče 

ZIKŠT 3 jezera, kot vodilni partner projekta, prevzema izvedbo aktivnosti A2, v okviru katere bo vzpostavljena interaktivna gozdna učna pot okoli Braslovškega jezera z animiranim likom »Riba Biba«, in izvedbo aktivnosti A3, v okviru katerega bodo izvedena animirana vodenja skupin ter pilotni eko-kamp za otroke.

V okviru aktivnosti A5 bo ZIKŠT 3 jezera vseskozi tekoče obveščal javnost o izvajanju projekta in dogodkih, povezanih s projektom.

Povezave:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,

Program razvoja podeželja,

LAS Spodnje Savinjske doline