Dan civilne zaščite

V okviru svetovnega dne civilne zaščite, ki ga po vsem svetu praznujemo 1. marca, je štab Civilne zaščite Zahodnoštajerske regije v sodelovanju z gostitelji, Občino Braslovče, v sredo 6. marca, v Domu kulture Braslovče organiziral osrednjo slovesnost. Ob tej priložnosti so podelili priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom ter drugim posameznikom, občinam, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Zbrane je uvodoma nagovoril poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, g. Srečko Šestan, ki je izrekel globoko zahvalo in pohvalo vsem prisotnim. Skupaj z vodjo izpostave Urada za zaščito in reševanje RS Celje, g. Darkom Butom in poveljnikom CZ za Zahodnoštajersko regijo Janezom Melanškom, pa so podelili 33 priznanj civilne zaščite (12 bronastih znakov, 14 srebrnih znakov, 4 zlate znake in 3 plakete). Za predano, zavzeto in požrtvovalno delo na področju zaščite in reševanja v minulem obdobju so priznanja prejeli tudi posamezniki iz Spodnje Savinjske doline. Bronasti znak so prejeli: poveljnik štaba CZ Občine Braslovče Rok Ušen, župan Občine Braslovče Tomaž Žohar, Mitja Tomažič iz Zveze vodnikov reševalnih psov, poveljnik štaba CZ Občine Žalec, Robert Vasle in Rafael Hrustel iz PGD Levec. Srebrni znak so prejeli Matjaž Debelak iz Prebolda (Gasilska zveza Slovenije), PGD Drešinja vas za 110 let delovanja in PGD Zabukovica za 100 let delovanja. Zlati znak sta ob 120-letnici delovanja prejeli prostovoljni gasilski društvi Polzela in Grajska vas, plaketo za življenjsko delo na področju zaščite in reševanja pa Dušan Pungartnik, predsednik regijskega sveta Savinjsko Šaleške regije.

Program, ki ga je povezovala Jasmina Roter Jager, so popestrile plesalke Kulturno umetniškega društva Mavrica z čudovitimi plesno-umetniškimi točkami, učenci OŠ Braslovče pod mentorstvom Anje Jezernik s simpatičnim instrumentalnim vložkom, odlični vokalisti, člani Moškega pevskega zbora Karla Viranta, zbrane pa je navdušila tudi osrednja gostja, znana slovenska pevka Alya.

Pomembno je, da se zavedamo pomena in vloge civilne zaščite ter spoštujemo vse junake, ki delujejo v korist skupnosti. Poleg zaščite, varovanja in reševanja pa je njihova vloga še veliko večja. So tudi podpora, opora, moč, srčnost, sočutje, tolažba. So solidarni in odgovornosti. Solidaren in hkrati s svojimi zmožnostmi tudi odgovoren, do sebe, do drugih, do družbe pa je lahko vsakdo. S temi in podobnimi sporočili so zaokrožili uradni del slavnostnega dogodka, kateremu je sledilo prijetno druženje.

Iskrene čestitke še enkrat posebej izrekamo domačim trem nagrajencem.

Fotografije: VTV, Samo Sadnik, Tomaž Žohar

Posts not found

Posts not found