Teden športa Občine Braslovče

Z namenom povezovanja občanov in krajevnih odborov ter z namenom promocije športa, športnih in z gibanjem povezanih društev Občina Braslovče z ZIKŠT 3 jezera v sodelovanju s športnimi društvi organizira Teden športa Občine Braslovče.

V Tednu športa bomo povezali celotno občino v aktivnem duhu skozi različne športne discipline, v katerih bodo med sabo tekmovali krajevni odbori. Vseh 5 krajevnih odborov (Gomilsko, Trnava, Letuš, Braslovče, Parižlje-Topovlje) bo preko ekip ali posameznikov tekmovalo v spodaj navedenih športnih disciplinah. Projekt se bo zaključil v soboto, 18. junija, ob 17. uri z zabavnimi igrami, ki jih bodo pripravile finalistke MISS Slovenije 2022 ter s prijetnim druženjem z razglasitvijo najboljših ekip oziroma posameznikov in podelitvijo medalj. Pri zbiranju ekip in posameznikov za športe oziroma discipline bodo sodelovali krajevni odbori in društva, ki tekmovanja organizirajo, hkrati pa vas vse občane že sedaj vabimo k sodelovanju in pozivamo, da se kot predstavniki svojega KO prijavite za posamezno disciplino direktno koordinatorjem.

Ekipe oziroma posamezni tekmovalci, ki bodo zastopali svoj krajevni odbor, se prijavijo direktno koordinatorjem. V tekmovanjih zbirajo KO-ji točke, in sicer za tretje mesto 5 točk, za drugo mesto 10 točk in za tretje mesto 20 točk. Pri udeležbi na Tradicionalnem pohodu na Dobrovlje pa predstavniki KO prejmejo dodatnih 10 točk oziroma se beleži obvezna udeležba (ni uvrstitve, le udeležba). Za posamezni KO lahko tekmuje tudi več tekmovalcev, šteje pa se čas najboljšega posameznika oziroma ekipe. Na koncu bomo dobili najboljše KO-je v posamezni disciplini in skupno.

ŠPORTNE DISCIPLINE ZA TEKMOVANJA MED EKIPAMI KRAJEVNIH ODBOROV

DVORANSKA ODBOJKA – DEKLETA, medgeneracijsko tekmovanje, športna dvorana Braslovče
Datum: četrtek, 16. 6., ob 18.00
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: ŽOK Braslovče, Andrej Hribernik, 031 553 739

ODBOJKA NA MIVKI – DEKLETA, trojice, TVD Partizan Braslovče
Datum: sreda, 15. 6., ob 18.00
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: ŠD Braslovče, Andrej Hribernik, 031 553 739

DVORANSKA ODBOJKA – FANTJE, medgeneracijsko tekmovanje, športna dvorana Braslovče
Datum: petek, 17. 6., zbor ob 16.00, pričetek tekme ob 16.30
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: ŠD Braslovče, Jure Miser, 040 272 000

ODBOJKA NA MIVKI – FANTJE, ekipno, TVD Partizan Braslovče
Datum: četrtek, 16. 6., zbor ob 16.00, pričetek tekme ob 16.30
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: ŠD Braslovče, Jure Miser, 040 272 000

NOGOMET, igrišče Trnava
Datum in ura tekmovanja: četrtek, 16. 6., ob 16.00
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: ŠD Trnava, David Mahor, 031 532 169

KOŠARKA TROJKE, igrišče Letuš
Datum: petek, 17. 6., ob 17. uri
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: ŠD Savinja Letuš, Sandi Dobnik, 051 355 653

JUDO za registrirane v JZS (ustrezni tekmovalci bodo zastopali vse KO-je), telovadnica Orla vas
Datum: četrtek, 16. 6., ob 16.30
Koordinator tekmovanja, informacij in prijave: JK Braslovče in JK Shido Letuš, Ivi Knafelc, 070 346 463

ŠAH, medgeneracijsko tekmovanje, ekipno, avla Doma kulture Braslovče
Datum: sreda, 15. 6., ob 18. uri
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: Šahovski klub Braslovče, Ivana Flander, 040 648 069

PLESNO TEKMOVANJE, Dom kulture Braslovče
Datum: torek, 14. 6., ob 16. uri
Koordinator tekmovanja, informacije in prijave: KD Mavrica, Zina Vovk, 070 589 664

RIBIŠKO TEKMOVANJE, Ribnik Preserje zbor in jezero Braslovče tekmovanje
Datum: torek 14. 6., ob 7. uri zbor, tekmovanje med 9. in 12. uro (kratka 3-urna tekma)
Koordinator tekmovanja ter več informacij o pravilih, načinu tekmovanja in prijave: RD Šempeter, Matija Grivec, 051 246 383

TRADICIONALNI POHOD NA DOBROVLJE, start Skupn plac
Datum: sobota, 4. 6., ob 20. uri
Koordinator in več informacij: PD Dobrovlje, Domen Dobnik, 041 480 527

GASILSKO TEKMOVANJE
Gasilska društva GPO Braslovče bodo sodelovala preko svojih desetin na tekmovanju GZ Žalec (rezultati društev po posameznih KO bodo šteli tudi v Teden športa)
Datum: nedelja, 5. 6., ob 8.00
Koordinator in več informacij: GPO, Aleksander Jelen, 041 776 046

ZABAVNE IGRE in ZAKLJUČEK DOGODKA
Datum: sobota, 18. 6., ob 17. uri
Sodelujoči: MISS Slovenije za MISS sveta in vsi koordinatorji, sodelujoči
Po zadnji disciplini – zabavnih igrah bo sledilo druženje ob hrani in pijači za vse sodelujoče in koordinatorje tekmovanj.

Podrobnejše informacije in razpis vseh športnih aktivnosti bodo naknadno objavljene tudi na spletni strani www.braslovce.si, www.visitbraslovce.com, FB profil Visit Braslovče, FB profil ZIKŠT 3 jezera in preko organizatorjev tekmovanj.

Vabimo vas vse, da povežemo našo občino skozi šport in prispevam k spodbujanju gibanja in aktivnega načina življenja.

Kontakt in več informacij: 
Jasmina Roter Jager
info@visitbraslovce.com
040 714 099

fb banner event teden športa

 

Več informacij o programih:
ZIKŠT 3 jezera Braslovče (TIC Braslovče)
Telefon: +386 70 788 253
E-pošta: info@3jezera.si